Thư Viện Đề Thi

Thư viện của chúng tôi bao gồm sách, bài kiểm tra thực hành, hướng dẫn từ vựng và ngữ pháp cũng như các tài liệu khác cung cấp thông tin về cấu trúc và nội dung của kỳ thi IELTS.

 

Gia sư IELTS trực tuyến đẳng cấp thế giới sẵn sàng trợ giúp

Nội Dung Đáng Tin Cậy

Các bài kiểm tra của Oxford, Examiner, Best Sellers đều dựa trên các bài kiểm tra chính thức và format đề của chúng.

 

Các Chuyên Gia Có Kinh Nghiệm

Đội ngũ các chuyên gia IELTS của chúng tôi bao gồm các cựu giám khảo và tất cả đều là những chuyên gia có chuyên môn giảng dạy.

 

Miễn Phí Sử Dụng

Tất cả các bài kiểm tra IELTS của chúng tôi đều miễn phí. Mục tiêu của chúng tôi là sự thành công của bạn.

 

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

25 July

Pre-Registration for Fall 2021 begins Academic 27 Feb 2021 at 7:00 am

26 July

Registration for Fall 2021 begins 27 Feb 2021 at 7:00 am

27 July

TGS New Student Bachelor Resource Fair 27 Feb 2021 at 7:00 am

28 July

Wildcat Welcome (New Student Orientation). 27 Feb 2021 at 7:00 am

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

25 July

Pre-Registration for Fall 2021 begins Academic 27 Feb 2021 at 7:00 am

26 July

Registration for Fall 2021 begins 27 Feb 2021 at 7:00 am

27 July

TGS New Student Bachelor Resource Fair 27 Feb 2021 at 7:00 am

28 July

Wildcat Welcome (New Student Orientation). 27 Feb 2021 at 7:00 am

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur a erat nam at lectus urna duis. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit.

23 July

Private Pesticide Applicators Training 27 Feb 2021 at 7:00 am

24 July

Dissertation, Master Degree & PhD Final Exam, 27 Feb 2021 at 7:00 am

25 July

Pre-Registration for Fall 2021 begins Academic 27 Feb 2021 at 7:00 am

26 July

Registration for Fall 2021 begins 27 Feb 2021 at 7:00 am

27 July

TGS New Student Bachelor Resource Fair 27 Feb 2021 at 7:00 am

28 July

Wildcat Welcome (New Student Orientation). 27 Feb 2021 at 7:00 am

ielts.tools_img-006

Danh Mục

Bài Viết Phổ Biến

No posts found!